μαγνητισμοί

 

Η Επαρχία, η πόλη που μένω,

είναι θλιβερή.

Θα την ήθελα λίγο πιο μελαγχολική,

έστω καταθλιπτική.

Και κάθε φορά

που προσεγγίζω τον κόσμο

ένα βήμα εγώ

δυο αυτός πίσω.

Παράξενο;

Αλλά την βρήκα την απάντηση!

Περικλείομαι

από αντίστροφο μαγνητικό πεδίο.

Και ο κόσμος φορά πανοπλία!

ΧΑ ΧΑ!

Και τόσο καιρό μου διέφευγε!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.