%

 

Ένας τόπος γίνεται κομμάτια

και όλοι προσπαθούν να υπολογίσουν

την νέα τάξη.

 

Μονάχα η μνήμη της καρδιάς

που αγάπησε

δεν θα μπορέσει ποτέ

να αποσιωπήσει τον πόνο.

 

Μέχρι ο πόνος αυτός

να διεκδικήσει αναπόφευκτα

το μερίδιο του.

enaetsi.wordpress.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.